Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Rapport från Joint-möte RID/ADR/ADN

Nu finns rapporten publicerad från det senaste Joint-mötet i september, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg. .

Joint-mötet är ett harmoniseringsmöte som hålls två gånger per år gällande gemensamma regler för transport av farligt gods, på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

Rapporten från det senaste mötet och tidigare möten finns på webbsidan för Joint-möten.

Joint-möten

Publicerad: 13 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Senast granskad: 13 oktober 2021

Till toppen av sidan