Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:28

Ny skadestatistik fördjupar kunskapen om kostnader för naturolyckor

I maj i år lämnade MSB och Statens geotekniska institut (SGI) en rapport som svar på ett regeringsuppdrag, om de tio största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige. I rapporten finns skadestatistik som nu följs upp med ytterligare förfinad data i en ny rapport.

I maj 2021 presenterade MSB och SGI, en gemensam rapport som svar på ett regeringsuppdrag, med tio identifierade riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. I regeringsuppdraget redovisades vikten av att arbeta förebyggande för att minimera konsekvenserna av naturolyckor, inte minst ur kostnadssynpunkt. Genom att rangordna riskområdena ger rapporten vägledning i hur insatser bör prioriteras.

Skadestatistik viktig för att kunna fatta beslut

Tillförlitliga data och statistik är viktigt för att förstå kostnaderna och effekterna av naturolyckor, och ger underlag för beslut som kan minska risker och bygga motståndskraft. Men svensk datainsamling kring skadekostnader är begränsad och statistiskt underlag för flera indikatorer saknas.

I samband med regeringsuppdraget att identifiera riskområden har Svensk Försäkring tillsammans med försäkringsföretagen förfinat och samlat in skadestatistiken för 2015 och framåt. Det arbetet har nu Svensk Försäkring gått vidare med i samverkan med MSB och SGI, i en rapport som publicerades den 27 oktober.

Publicerad: 29 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:28

Senast granskad: 29 oktober 2021

Till toppen av sidan