Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:59

MSB utreder branden på Övre Husargatan i Göteborg

MSB startar en utredning av räddningsinsatsen efter explosionen med efterföljande brand på Övre Husargatan i Göteborg den 28 september.
– Förhoppningen är att utredningen ska vara klar innan årsskiftet, säger Marianne Stålheim, enhetschef på MSB.

Det var i slutet av september som en explosion på Övre Husargatan ledde till att 140 hushåll fick utrymmas och en person miste livet. MSB håller på att fatta beslut om och formulera ett uppdrag för att starta en utredning av räddningsinsatsen. MSB gör olycksutredningar vid speciella situationer när man ser att det finns möjlighet till lärande på nationell nivå. Det sker en till två gånger per år.

– MSB gör bedömningen att det sannolikt finns en del nationella lärdomar från räddningsinsatsen, främst avseende det initiala skedet. De kan bli viktiga lärdomar att ta med sig i den fortsatta utvecklingen av insatser vid komplexa händelser, säger Marianne Stålheim, enhetschef på MSB.

Flera utredningar kopplat till branden

Man ska i utredningen undersöka det inledande skedet, vilka riskbedömningar som gjordes, räddningsledningen samt samverkan med polisen och ambulansverksamheten. Det görs flera utredningar kopplat till branden. Exempelvis fokuserar räddningstjänstens egen utredning på lokala lärdomar från insatsens genomförande.

Publicerad: 21 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:59

Senast granskad: 21 oktober 2021

Till toppen av sidan