Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:42

FN-möte om ändringar i kommande ADR

I november håller FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, möte. Då diskuteras bland annat förslag till ändringar i föreskriften ADR 2023.

Vi har gjort en svensk sammanställning över förslagen och länkat till den webbportal där ytterligare förslag kommer att publiceras fram till mötesstart. Du är välkommen att lämna synpunkter via mejl till och med den 3 november.

Sammanställningen finns på webbsidan för WP.15-mötena.

WP.15-möten

Publicerad: 11 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:42

Senast granskad: 11 oktober 2021

Till toppen av sidan