Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:58

Efterfrågat och uppdaterat stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet

Under pandemin har det funnits stort intresse för frågor som rör samhällsviktig verksamhet. Inte minst därför att de som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter skulle prioriteras för testning eller för att få barnomsorg vid skolstängningar. Nu finns ett nytt uppdaterat stöd för både privata och offentliga aktörer som behöver identifiera samhällsviktig verksamhet.

Vissa verksamheter är viktigare än andra för att samhället fortsätter att fungera vid samhällsstörningar och för att skydda samhällets viktigaste värden som till exempel liv och hälsa.

– Att identifiera samhällsviktig verksamhet är en förutsättning för många andra arbeten inom beredskapsområdet som till exempel kontinuitetshantering och risk- och sårbarhetsanalyser. Alla som bedriver sådan verksamhet behöver veta det och på olika sätt säkerställa att den fortsätter att fungera vid såväl små avbrott som stora störningar. Det är en grundförutsättning för att skapa ett robust samhälle som kan motstå nästa pandemi eller annan samhällskris, säger Alexandra Grundel Lauritzen, expert på MSB.

Samhällsviktig verksamhet vs viktiga samhällsfunktioner

I stödet beskrivs förhållandet mellan begreppen samhällsviktig verksamhet och viktiga samhällsfunktioner. Enkelt uttryckt är samhällsviktig verksamhet det som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.

– Den viktiga samhällsfunktionen är den som är nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Till exempel omsorg av barn, betalningsförmedling eller vägtransporter. Dessa upprätthålls eller säkerställs av en verksamhet, tjänst eller infrastruktur. För dessa tre exempel kan alltså den samhällsviktiga verksamheten vara en förskola, elektroniska betaltjänster och eller snöröjning, säger Jan-Olof Olsson, expert på MSB.

Den lista över viktiga samhällsfunktioner som ingår i stödet är framtagen av MSB i bred samverkan med 53 andra aktörer, däribland myndigheter, regioner och kommuner.

Verktygslådan

Stödpaketet för att identifiera vad som är samhällsviktigt innehåller:

 • En uppdaterad presentation som ger en introduktion till ämnet
 • En uppdaterad metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet
 • En lista med viktiga samhällsfunktioner och exempel på samhällsviktiga verksamheter inom respektive funktion
 • En presentation som beskriver metoden
 • En uppdaterad dokumentationsmall
 • En film som förklarar vad samhällsviktig verksamhet är

Utveckling framöver

Det som ibland efterfrågas av aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet är specifika kriterier och krav på verksamheterna. Under 2022 är ambitionen att stödet ska utvecklas för att säkerställa funktionalitet hos samhällsviktig verksamhet. Innan det är på plats är det viktigt att alla som har samhällsviktig verksamhet arbetar med:

 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Styrel
 • Nödvattenplanering
 • Network and Information Security (NIS) Directive (samhällsviktiga tjänster)
 • Pandemiplanering
 • Säkerhetsskyddsanalys (säkerhetskänslig verksamhet)
 • Kontinuitetshantering
 • Riskhantering
 • Krigsorganisation

Mer information

Om samhällsviktig verksamhetPrenumerera på nyhetsbrevet: Nytt inom krisberedskap och civilt försvar för att få senaste nytt på området

Publicerad: 20 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:58

Senast granskad: 20 oktober 2021

Till toppen av sidan