Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:16

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

Från den 1 januari 2022 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2021 och RID-S 2021.

Den 1 januari 2022 träder följande föreskrifter i kraft:

  • MSBFS 2021:6 - Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)
  • MSBFS 2021:7 - Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021).

Ändringsföreskrifterna innehåller i huvudsak redaktionella ändringar till bestämmelserna i ADR-S 2021 respektive RID-S 2021, vilket innebär grammatiska ändringar, justeringar av vissa textstyckens placeringar samt kompletteringar av några avsnittshänvisningar. I konsekvensutredningen redovisas bakgrunden till respektive ändring.

MSBFS 2021:6MSBFS 2021:7

Publicerad: 29 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:16

Senast granskad: 29 november 2021

Till toppen av sidan