Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:06

Rapport från möte med WP.15 gällande kommande ändringar i ADR

Nu finns den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg tillgänglig. Mötet behandlade frågor som gäller ändringar till ADR 2023.

Rapporten finns tillgänglig på webbsidan för WP.15:s mötesanteckningar.

WP-15-möten

Publicerad: 15 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:06

Senast granskad: 15 november 2021

Till toppen av sidan