Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:05

Ojämställdhet ett skäl till att kvinnor söker sig bort från kommunal räddningstjänst

Mer än 40 procent av de kvinnor som utbildat sig till brandman eller brandingenjör under åren 2007-2016 arbetar i dag inte i räddningstjänsten. En stor majoritet av de tillfrågade kvinnorna som har arbetat inom räddningstjänst men inte längre gör det, anser att det förekommer kränkningar och diskriminering på grund av kön. Det visar en studie från Karlstads universitet, som MSB har beställt.

På uppdrag av MSB har forskare vid Karlstads universitet skickat ut enkäter till samtliga studerande som under åren 2007-2016 gått utbildningen skydd mot olyckor (SMO), eller påbyggnadsåret för brandingenjörer (RUB). Närmare hälften av totalt 2 263 personer svarade. Resultaten visar att kvinnorna i större utsträckning sökt sig bort från räddningstjänsten.

  • 41 procent av de tillfrågade kvinnorna arbetar i dag inte i räddningstjänsten.
  • 29 procent av de tillfrågade männen arbetar i dag inte i räddningstjänsten.

– Det behöver inte vara problematiskt för individen att man söker sig bort. Det kan ju vara så att man hittar något annat som man hellre vill göra. Men en del, både kvinnor och män, svarar tydligt att de är besvikna. För räddningstjänsten kan det vara problematiskt om kompetenta personer väljer bort arbetsplatsen på grund av arbetsmiljöfrågor, säger Lena Grip, forskare.

Begränsade möjligheter till karriär

Över hälften av de kvinnor som inte längre arbetar i räddningstjänsten anger bristen på jämställdhet som ett skäl. Både kvinnor och män uppger dessutom begränsade möjligheter att göra karriär, få mer avancerade arbetsuppgifter och löneläget som orsaker till att de inte jobbar kvar.

Många, totalt 70 procent upplevde, att de alltid eller större delen av tiden hade känslan av att arbetet var meningsfullt. Majoriteten upplevde även stöd från arbetskamrater och att man visste vad som förväntades av en i arbetet och att det fanns tillräckligt med tid att utföra uppgifterna.

Kränkning och diskriminering förekommer

Majoriteten av kvinnor som inte jobbar kvar i räddningstjänsten såväl som kvinnor som gör det, upplever att det förekommer kränkningar eller diskriminering kopplat till kön på arbetsplatser de varit på inom räddningstjänsten.

  • För de kvinnor som i dag inte jobbar kvar i räddningstjänsten är siffran nästan 80 procent, och för männen 41 procent.
  • Bland kvinnorna som är kvar i branschen svarar 70 procent att det förekommer, bland männen 4 procent.
  • Cirka 63 procent av kvinnorna som jobbar i räddningstjänsten i dag uppger att de själva blivit utsatta och cirka 7 procent av männen.

Handlingsplan ska stärka arbetet med jämställdhet och mångfald

MSB har tagit fram en handlingsplan för att stärka räddningstjänst i arbetet med att uppnå jämställdhet och mångfald. Målbilder är satta till 2030 och åtgärderna berör också MSB:s egen verksamhet i form av de utbildningar myndigheten tillhandhåller för dem som vill arbeta inom skydd mot olyckor.

Publicerad: 18 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:05

Senast granskad: 18 november 2021

Till toppen av sidan