Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:10

Nya föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Föreskrift och allmänna råd (MSBFS 2021:8) träder i kraft 1 juli 2022 och målet är att de ska leda till ökad likriktning av kommunernas tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

I propositionen som föregick lagändringarna framhåller regeringen att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna utför sin tillsyn. Skillnader som nämns är:

  • frekvens i tillsynsbesök
  • meddelande av föreläggande
  • uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts

Regeringen anser att tillsynen över enskilda av rättssäkerhetsskäl behöver utföras på liknande sätt över hela landet.

MSB fick i och med de ändringar av lagen om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor bland annat ett bemyndigande att utfärda föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn.

Föreskriften den sista av fyra

Föreskrifterna består av två delar, Planering av tillsynsverksamheten och Tillsynens utförande. I föreskrifterna ställs krav på att vissa arbetssätt ska finnas dokumenterade. MSB bedömer att kommunerna behöver tid för att ta fram arbetssätt som uppfyller föreskrifterna och det är anledningen till att föreskrifterna träder i kraft först 1 juli 2022.

Föreskriften om den kommunala tillsynen är den fjärde och sista som MSB tagit fram utifrån förslagen i propositionen som föregick lagändringarna. De övriga rör kommunala handlingsprogram, ledningssystem och undersökningsrapporter.  

Informationstillfällen om föreskrifterna 24 och 25 januari 2022

MSB bjuder in till informationstillfällena om både föreskrifterna och det stöd som kommer att ges i den reviderade utgåvan av Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Informationstillfällena riktar sig primärt till de som ansvarar för kommunens tillsynsverksamhet enligt LSO eller som arbetar med implementering av föreskrifterna.

Information om hur kommunerna ska utföra sin tillsyn enligt LSO (Msb.se)

Publicerad: 19 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:10

Senast granskad: 19 november 2021

Till toppen av sidan