Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:50

Ny utrustning godkänd för användande i Rakel

MSB har godkänt nya produkter för användande i Rakelsystemet.

Följande produkter har godkänts och lagts till i dokumentet "Rakel – Godkänd utrustning", version 5.6:

  • Ny mjukvara för Sepura: V10.26, SC3.1.
  • Ny mjukvara för Airbus: 8.55, 8.61.
  • Ny mjukvara för Motorola: MR2021.1.
  • Ny terminal: Funktel FT5 (Tidigare Funkwerk).
  • Nya mobilstationsapplikationer: TC Connect SDS-SMS Gateway, Polismyndigheten Titan, Funktel Nucleus.ASP, Zeltech Zender Pro.

Godkännande krävs

Alla produkter och applikationer som ska användas i Rakelsystemet måste vara godkända av MSB. I dokumentet "Rakel – Godkänd utrustning" finns en sammanställning över vilken utrustning som är godkänd.

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 18 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:50

Senast granskad: 18 november 2021

Till toppen av sidan