Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:00

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté (för alla transportslag) har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2025 via FN-rekommendationerna. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslagen.

Sammanfattningen finns på webbsidan för FN:s subkommitté. I dokumentet finns också information om hur och till vem du kan lämna synpunkter.

FN:s subkommitté (TDG)

Publicerad: 8 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:00

Senast granskad: 9 november 2021

Till toppen av sidan