I forskningsrapporten presenteras resultat som visar på hur näringslivsbaserad motståndskraft ökade vid pandemins första våg med coronavirusets spridning och sjukdomen covid-19. Resultaten från studie...