Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:42

MSB stöttar med uppföljning av informationssäkerhet

Uppföljning av informationssäkerhet upplevs ofta som svårt. Därför tar MSB nu fram ett verktyg som hjälper den offentliga förvaltningen med uppföljning av sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Syftet är att stötta de som jobbar inom myndighet, kommun och region med förbättringsarbete och samtidigt bidra till överblick och utveckling på nationell nivå.

Återkoppling om informationssäkerhetsarbete direkt

För dig som arbetar inom statlig myndighet, kommun och region kommer det att ges möjlighet att delta i uppföljningen som görs i form av frågeformulär. När frågorna besvarats får din organisation automatisk individuell återkoppling där nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet, styrkor och utvecklingsområden blir tydlig.

Efter att resultatet rapporterats in till MSB får organisationerna även kompletterande jämförelsedata (så kallad benchmarking) från andra organisationer. Uppföljningen genomförs för första gången under 2021 och återkommer sedan vartannat år. Närmare information kommer under våren.

Förbättrar samhällets informations- och cybersäkerhet

Baserat på de inrapporterade resultaten kommer MSB lämna en samlad bedömning till regeringen om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning. Analysen kommer bland annat användas i utvecklingen av stöd på området.

Eftersom information om säkerhetsarbetet kan vara känslig är det viktigt att uppföljningen genomförs på ett säkert sätt i alla led. Genom att främja säkra arbetssätt bidrar uppföljningen ytterligare till höjd medvetenhet och förmåga inom offentlig förvaltning.

Bakgrunden till arbetet är ett regeringsuppdrag om att utveckla en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen som MSB redovisade den 1 mars. 

Redovisning av en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen (Pdf)

Publicerad: 1 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:42

Senast granskad: 1 mars 2021

Till toppen av sidan