Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:54

MSB ökar kunskapen om skydd mot vilseledande vaccinbudskap

Vilseledande information kan påverka allmänhetens inställning till att vaccinera sig och därmed hota liv och hälsa. För att höja motståndskraften mot missinformation, desinformation och ryktesspridning utbildar nu MSB ansvariga lokala och regionala aktörer i samarbete med landets 21 länsstyrelser.

Den senaste veckan har 400 tjänstepersoner vid kommuner, länsstyrelser och regioner utbildats i att hantera vilseledande information om vaccin och vaccination. Under de närmaste veckorna kommer ännu fler att ta del av MSB:s utbildningar.

Föreläsningarna och utbildningarna syftar till att ge kommunikatörer och annan personal en verktygslåda för att hantera en situation där de möter desinformation och vilseledande information i sitt arbete. Förhoppningsvis stärker våra utbildningsinsatser myndigheternas förmåga att kommunicera relevant och korrekt information vid rätt tillfälle till allmänheten, säger Mikael Tofvesson, chef för Enheten för skydd mot informationspåverkan på MSB.

Viss ryktesspridning i samhället

Just nu pågår det viss ryktesspridning i vårt samhälle rörande covid-19 och vaccineringen. Huvuddelen av detta kommer inte från främmande makt utan andra aktörer. MSB kartlägger inte Sveriges befolkning eller aktörer som avsiktligt eller oavsiktligt sprider vilseledande information, utan vi kan bara skapa oss en samlad bild över vilka rykten som sprids.

Här är några nedslag på vilseledande uppgifter som MSB har sett de senaste veckorna:

  • Faran med pandemin överdrivs av politiker och makthavare för att dessa ska kunna tillskansa sig mer makt.
  • Vaccinet orsakar fler dödsfall än själva viruset.
  • Vaccinens biverkningar och faror döljs och kritiker censureras systematiskt.

Omvärldsbevakning om vilseledande information

Förutom satsningen på utbildning bistår MSB också ansvariga myndigheter med omvärldsbevakning om vilseledande information och stödjer utsatta aktörer vid behov. Satsningen ingår i det uppdrag att genomföra informationsinsatser om vaccination mot covid-19 som Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och MSB. Det är offentliga aktörers ansvar att förmedla korrekt information och säkerställa att allmänheten har faktabaserad kunskap för att fatta välgrundade beslut.

Publicerad: 16 mars 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:54

Senast granskad: 16 mars 2021

Till toppen av sidan