För att utveckla MSB:s arbete med riskkommunikation och bidra till en ökad motståndskraft hos befolkningen är återkommande undersökningar om människors attityder och förhållningssätt till hot, risker ...