Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Uppdrag till ideella organisationer stärker förmågan att förebygga bränder i bostäder och skolor

MSB arbetar för att minska antalet bränder i bostäder och skolor. Det gör vi bland annat genom att fördela pengar till ideella organisationer som ska informera och genomföra kostnadsfria utbildningar för att förebygga den här typen av bränder. Trots pandemin genomfördes många insatser under 2020.

Frivilliga brandkåren har jobbat med hembesök.
Frivilliga brandkåren har jobbat med hembesök.

 

I Sverige uppstår mellan 20 000 och 24 000 bostadsbränder per år och drygt 100 personer dör i dessa bränder. Varje år anläggs hundratals skolbränder.

De frivilliga brandkårerna stärker brandsäkerheten på landsbygden

En av de organisationer som fått uppdrag från MSB för att utbilda allmänheten är Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. De ska höja kunskapen om brandskydd och hjärt- och lungräddning (HLR) hos personer som bor på landsbygden.

– De som bosätter sig på landsbygden har oftast en insikt om att de måste klara sig själva om en brand skulle uppstå. De vet att det kan ta tid för brandkår och ambulans att komma. Därför har de kanske större incitament att ta till sig kunskap om både hur man ska förebygga en brand och hur man ska göra om en brand ändå uppstår, säger Per Wikberg som är ordförande i Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer.

Under pandemin har informationsträffar om brandskydd och HLR hållits utomhus i mindre grupper. Istället för de vanliga hembesöken har brandmännen stannat kvar utanför dörren på säkert avstånd eller lämnat informationsmaterial i brevlådor. Per Wikberg säger att bemötandet har varit positivt och att särskilt de som lever ensamma har uppskattat deras besök.

– Pandemin har slagit hårt mot oss eftersom vårt arbete handlar om det fysiska mötet med människor. Många av oss och många i vår målgrupp är dessutom äldre och tillhör riskgrupp. Därför fortsätter vi med utomhusaktiviteter. En av våra medlemskårer Tystberga Räddningsvärn har startat en podd, där de pratar om brandskydd och hur man kan förbättra det. Podden riktar sig till lokalbefolkningen och är ett nytt sätt att nå ut med viktig kunskap.

Viktigt att nå ungdomar och de som inte är aktiva i sitt säkerhetsarbete

Brandskyddsföreningen genomför också brandförebyggande verksamhet riktat till allmänheten, på uppdrag av MSB. De gör hembesök för att informera och kontrollera att de boende har rätt brandskydd. Arbetet intensifieras ofta i ett område efter att en brand har uppstått.

– Många drabbas väldigt hårt av en bostadsbrand. Har du själv orsakat branden kan du bli både åtalad och vräkt från din bostad. Det är extra viktigt att nå de som inte själva är så aktiva i sitt säkerhetsarbete. Med hembesöken kan vi nå ut, säger Mattias Delin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Utbildning ska minska skolbränder

Brandskyddsföreningen har också i uppdrag att utbilda skolelever i årkurs 7–9 i brandskydd genom utbildningen Upp i rök. Varje år utbildar de lokala brandskyddsföreningarna i samarbete med räddningstjänsten drygt 30 000 elever i att bli medvetna om risker och konsekvenser av anlagda bränder i skolor. I september 2020 lanserades ett nytt uppdaterat utbildningsmaterial med ett upplägg som bygger mer på dialog med eleverna än tidigare.

Syftet med utbildningen är att minska antalet skolbränder och den otrygghet och samhällskostnad som uppstår när en skola brinner.

Ställde om till digitala utbildningar

Föreningen räddningskårer i samverkan (FRIS) utbildar också inom brandsäkerhet till allmänheten. De utbildar och informerar om hur man förebygger bostadsbränder och agerar om en brand ändå skulle uppstå. Målgruppen är boende i flerbostadshus, föreningsmedlemmar i föreningslokaler, äldre personer samt personer som vill få utbildning på andra språk än svenska.

För att nå ut bredare med kunskap om brandsäkerhet i flerbostadshus riktar FRIS sina utbildningar även till styrelsemedlemmar, fastighetsskötare och bovärdar i bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar och bostadsföretag.

FRIS planerade för att anordna utbildningar på 170 olika platser runt om i Sverige under 2020. På grund av pandemin behövde de tänka om och ställde om till digitala webbinarier. Över hundra bostadsföretag har visat intresse av att få en digital kurs, informationsfilm och trycksaker. FRIS hoppas på stor spridning till företagens nästan 100 000 lägenhetsinnehavare.

Organisationen planerar att fortsätta med webbinarier även efter pandemin, men ska kombinera dem med utbildningar på fysiska mötesplatser.

Fakta om 2:6-anslaget

MSB fördelar 33 miljoner kronor i utbildningsuppdrag till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Under 2021 är det 14 organisationer som sprider kunskap om

  • första hjälpen och hjärt­ och lungräddning
  • hur bränder kan förhindras i hemmet och i skolan
  • hur säkerheten kan ökas i hemmet, i skolan, på fritiden, vid vatten och på nätet.

2021 går 7 miljoner kronor går till förebyggande utbildningar riktat mot bränder i bostäder och skolor. Uppdragsersättningen är en del av den nationella strategin för stärkt brandskydd.

Fördelning av uppdrag till det brandförebyggande arbetet

Publicerad: 21 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 21 maj 2021

Till toppen av sidan