Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:03

Unik skogsbrandsövning genomfördes i Karlskrona

Under tisdagen övade MSB, Försvarsmakten, Kustbevakningen, räddningstjänsten och Länsstyrelsen Blekinge en fingerad skogsbrand i Karlskrona. Det är första gången som MSB:s flygande resurser, i form av helikoptrar och skopande flygplan, deltog i denna typ av samverkans- och ledningsövning.

De senaste åren har Sveriges nationella förmåga att hantera skogsbränder förstärkts kraftfullt. Bland annat i form av MSB:s flygande förstärkningsresurser som helikoptrar och skopande flygplan. Men för att stärka beredskapen ytterligare, och för att kommunal räddningstjänst ska kunna få stöd från luften som ett komplement till skogbrandssläckningsarbetet på marken, krävs också övning.

I dag genomfördes en unik övning där MSB, Försvarsmakten, Kustbevakningen, räddningstjänst och länsstyrelse, övade en fiktiv skogsbrand på Rosenholms övningsområde i Karlskrona. MSB och Försvarsmakten deltog med släckande resurser från luften och Kustbevakningen med flygplan som kan användas för ledning av insatsen. Samtidigt skedde en tätt samverkan- och ledningsövning på marken.

– Vi övar ett och samma scenario två gånger under dagen. Just nu är förmiddagens övning avklarad och det fungerade mycket bra och allt flöt på enligt plan. Det är otroligt viktigt att det ges denna typ av möjlighet att öva tillsammans. Det gör att vi kan utveckla samarbetet vilket också stärker den nationella förmågan att hantera skogsbränder, säger Erik Flink, projektledare för nationella insatser på MSB.

Övning stärker beredskapen

Anna Henningsson, räddningschef vid Räddningstjänsten Östra Blekinge, och Peter Forslund, major vid försvarets Helikopterflottilje, instämmer båda.

– Det är sådana här insatser som stärker oss, när vi får lära oss att hantera flera olika luftburna förstärkningsresurser samtidigt. Jag hoppas vi kan genomföra sådana här övningar inför varje skogsbrandssäsong framöver, säger Anna Henningsson.

– Som vi har sagt tidigare så är det första gången vi är flera aktörer som övar ett skogsbrandsscenario på detta sätt. Här får vi chans att öva på att kanalisera våra resurser så de blir så effektiva som möjligt, säger Peter Forslund.

Digital övning inom EU

Tidigare i maj genomfördes även en övning mellan Sverige och Finland som på grund av pandemin behövde genomföras digitalt. I övningens scenario begärde Finland stöd genom EU:s civilskyddsmekanism. EU aktiverade rescEU-resursen som Sverige är värd för. Därefter löste Sverige och Finland tillsammans med ERCC ut de praktiska detaljer som är av betydelse för en effektiv rescEU-insats.

Övningen gav bra möjligheter för både Sverige och Finland att bland annat säkerställa fungerande rutiner, vilket förenklar vid en skarp insats.

Publicerad: 18 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:03

Senast granskad: 18 maj 2021

Till toppen av sidan