Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Stöd i samverkan och ledning med räddningsinsats i fokus

MSB har en förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning med särskilt fokus på räddningsinsatser. Stödet kan erbjudas till kommunal räddningstjänst och används till att stärka och utöka ledningskapaciteten vid omfattande eller komplicerade räddningsinsatser.
Stab vid skogsbranden i Västmanland 2014. Foto: Johan Eklund/MSB
Stab vid skogsbranden i Västmanland 2014. Foto: Johan Eklund/MSB

Efter skogsbrandssommaren 2018 såg MSB ett behov av att komplettera med specifik kompetens med fokus på att kunna stödja med ökad ledningskapaciteten vid just räddningsinsatser. Förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning (FSOL) kompletterades därför med en delresurs för räddningstjänst. Deltagarna rekryterades och utbildades inför skogsbrandssäsongen 2020 och består nu av cirka 50 personer som alla har lång erfarenhet och kunskap av olika ledningsnivåer inom kommunala räddningstjänstorganisationer.

Tina Nordlund, en av deltagarna i resursen FSOL räddningstjänst, är brandingenjör och ställföreträdande räddningschef i Halmstad och har över 25 års erfarenhet av arbete inom räddningstjänsten. Hon har bland annat erfarenheter från insatsledning i yttre tjänst och stabsarbete på insatsledande och systemledningsnivå.

– Om jag har möjlighet vill jag bidra och hjälpa till där det finns behov. I den här resursen behövs den erfarenhet och den kompetens som jag har. Det är också en unik möjlighet för erfarenhetsutbyte, som bidrar till mer kompetens och mer erfarenhet, säger Tina Nordlund.

Kontakta MSB i ett tidigt skede

FSOL räddningstjänst riktar sig till kommunala räddningstjänstorganisationer och beroende på situation utformar MSB stödet utifrån räddningstjänstens behov. Förstärkningsresursen kan användas när det finns behov att utöka ledningskapaciteten och det inte finns att tillgå på kommunalt eller regionalt håll. Det kan handla om stöd till yttre insatsledningen eller stöd till en räddningschef i hanteringen av en skogsbrand.

– Det går bra att höra av sig till MSB med en förfrågan om stöd tidigt för att diskutera hur, med vad och när vi kan stötta. Vi utformar ett stöd tillsammans utifrån behoven, och matchar det med vilka resurser MSB har tillgängliga, säger Agneta Mattsson, projektledare på MSB.

Utse en kontaktperson

För att få en bra uppstart som stöd är det viktigt att snabbt sättas in i hanteringen övergripande, hur organisationen ser ut men även roll och uppgifter samt vilka stödfunktioner som finns att tillgå. MSB:s tips är att utse en kontaktperson.

– Förbered gärna det som går att göra i vardagen så att allt som går att förbereda finns klart innan behovet uppstår. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vilket stöd som behövs, säger Agneta Mattsson.

Fakta

MSB har sedan tidigare en förstärkningsresurs inom samverkan och ledning (FSOL) som är ett generiskt stöd för aktörer såsom kommuner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Stödet utgörs till exempel av kriskommunikatörer, personer som kan stödja i olika stabsfunktionen men även stöd till stabschefer. MSB erbjuder även stöd till samband och stöd med GIS kompetens inom ramen för resursen. Resursen är välanvänd, både nu senast under 2020 som stöd i pandemihanteringen och även under skogsbrandssommaren 2018.

Publicerad: 28 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 28 maj 2021

Till toppen av sidan