Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:52

Så kan företag stärka sin beredskap för kris och krig

Vad ska ett företag tänka på för att stärka sin beredskap? Var ska man börja om man vill skapa en verksamhet som lättare kan motstå störningar, avbrott och svåra påfrestningar? MSB har tagit fram information om beredskap för kris och krig som riktar sig till företag.

Som en del av den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret och utvecklingen av krisberedskapen gör MSB en särskild satsning på grundläggande information som riktar sig till företag. Informationen har vi samlat på webbsidan msb.se/beredskapforforetag.

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig på msb.se/beredskapforforetag

Inspirera företag att börja fundera på sin beredskap

Målet är att öka grundläggande kunskaper om beredskap, om regler och lagar, om stöd, kurser och utbildningar.

– Vi vill inspirera företag till att börja fundera på vad de har för beredskap för kriser och ytterst krig. De skaveta att de kan vända sig till MSB för att lära sig mer, säger Fredric Stany, enhetschef på MSB.

– Det finns ett stort behov av mer konkret information som inte finns ni nuläget, till exempel om ansvar och roller och en struktur för samverkan mellan det offentliga och det privata. Därför ser vi det här som en start, en plattform som vi kan bygga på och utveckla allteftersom beslut fattas och inriktningar tas.

Informationen har tagits fram tillsammans med företag

Innehållet bygger framförallt på de informationsbehov som olika företag, branschorganisationer och myndigheter har uttryckt i dialogmöten med MSB. Det är uppdelat i fyra delar:

  • Samhällets beredskap och företagens roll: Om de mål som regeringen har för civilt försvar, om lagar och regler, vad företagen har eller kan få för roll och vilka förmågor som krävs för att uppnå målen.
  • Vad som kan hända: Exempel på konsekvenser av olika hot eller risker samt ett urval scenarier att diskutera och öva.
  • Vad företag kan göra: Konkreta stöd och verktyg som till exempel stöd i att kontinuitetshantera, att stärka informations- och cybersäkerheten samt att planera för bortfall av personal.
  • Lär dig mer om beredskap: Om specifika kurser, filmer och litteratur för introduktion eller fördjupning.

En del av en större satsning

Informationen till företag på MSB:s webbplats är en liten del av flera större arbeten som pågår för att stärka totalförsvaret och utveckla krisberedskapen. Den ingår även i MSB:s strategi för försörjningsberedskap som handlar om att säkra befolkningens tillgång till varor och tjänster.

Samtidigt som informationen till företag publiceras presenteras även ett metodstöd till myndigheter i hur de kan planera tillsammans med företag för att klara av att försörja befolkningen med varor och tjänster vid höjd beredskap och krig. Metodstödet innehåller ett scenariopaket från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Publicerad: 10 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:52

Senast granskad: 10 maj 2021

Till toppen av sidan