Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:21

Verktyget Infosäkkollen ska förbättra informationssäkerhetsarbetet

För att minska risken för störningar behöver organisationer arbeta systematiskt med att skydda sin information. Infosäkkollen ska göra det enklare ett följa upp och förbättra informationssäkerheten. I dag skickas verktyget till organisationer inom offentlig förvaltning.

Genom att svara på ett antal frågor ger verktyget direkt återkoppling om vilken nivå organisationen befinner sig på och på sikt ska arbetet förbättra hela samhällets informationssäkerhet.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor är en högt prioriterad fråga för MSB. Vi är övertygade om att Infosäkkollen, tillsammans med MSB:s övriga stöd, kommer att förbättra samhällets informationssäkerhet och det är vår förhoppning att alla hjälps åt att bidra, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Förenklar uppföljningsarbetet

Uppföljning är en viktig del av det systematiska arbetet. Det utgör grunden för ständiga förbättringar. Men uppföljning upplevs ofta som svårt. Infosäkkollen är ett stöd för dem som jobbar med förbättringsarbete inom statlig myndighet, kommun och region och ska göra arbetet med uppföljning lättare.

Återkoppling direkt

Verktyget är uppbyggt kring ett antal frågor. När frågorna besvarats får organisationen automatisk återkoppling om nivån på sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Resultatet visar också på styrkor som finns i organisationen och om det finns några utvecklingsområden. Kunskap som kan vara till hjälp för framtida planering och beslut.

När organisationer rapporterar in sina resultat till MSB får de också kompletterande återkoppling, såsom möjlighet att jämföra sig med andra organisationer.

Förbättrar samhällets informations- och cybersäkerhet

Baserat på de inrapporterade resultaten kommer MSB lämna en samlad bedömning till regeringen om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning. Analysen kommer även användas för att vidareutveckla MSB:s stöd till den offentliga förvaltningen.

Infosäkkollen genomförs för första gången under år 2021 och genomförs sedan vartannat år.

Infosäkkollen

Publicerad: 17 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:21

Senast granskad: 17 maj 2021

Till toppen av sidan