För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt vid en brand har kunskaper och beteende hos den enskilde stor betydelse. Förmågan är beroende av kunskap om hur man förebygger brand samt kun...