Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:51

Ny vägledning stödjer myndigheter att förbättra tillgången till kritiska varor och tjänster vid höjd beredskap

En av de viktigaste uppgifterna i det återupptagna arbetet med civilt försvar är att stärka samhällets beredskap för att kunna leverera varor och tjänster, både till befolkningen och till samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.

Eftersom företagen äger en stor del av dessa varor och tjänster behövs en nära dialog mellan myndigheter och näringslivet.

MSB har tagit fram en vägledning som beskriver hur myndigheter i dialog med företag kan planera för försörjningen av varor och tjänster vid höjd beredskap och krig.

– Det här är det första stora steget som tas för att vi på riktigt ska påbörja planeringen för Sveriges försörjningsberedskap, säger Fredric Stany, enhetschef MSB.

– Att involvera och föra dialog med företagen är central för att vi ska lyckas. Det är ofta i privata företag den samhällsviktiga verksamheten bedrivs och det är ofta företag som har de resurser som krävs för att vi ska kunna upprätthålla en nödvändig försörjning.

En metod i 6 steg

Vägledningen presenterar en metod för att planera för försörjning i sex steg:

  1. Beskriv behoven
  2. Utvärdera beredskapsåtgärder
  3. Förbered företagsdialog
  4. Genomför företagsdialog
  5. Välj beredskapsåtgärder
  6. Följ upp

För varje steg i metoden finns råd, fördjupande resonemang och tips på vidare läsning eller annat stöd som till exempel de rättsliga förutsättningarna för arbetet.

Stor möda har lagts på att göra vägledningen så lätt att använda som möjligt, trots det komplexa arbete som krävs. Det finns även en sammanfattning och en lathund.

Som ytterligare stöd i planeringen finns ett scenariopaket som har tagits fram av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av MSB. Scenarierna beskriver typfall och  särskilda fall med utgångspunkt i olika samhällssektorers utmaningar.

Öppen remiss

Vägledningen vänder sig i först hand till de som arbetar med beredskapsfrågor vid någon av de statliga myndigheter som har särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap, de bevakningsansvariga myndigheterna. Andra myndigheter och organisationer som arbetar med beredskapsfrågor kan ha intresse av vägledningen.

Den version som publiceras idag är en remiss där MSB tillämpar en öppen granskningsprocess. Det innebär att den som vill kan yttra sig över remissen. Remissen har skickats till de bevakningsansvariga myndigheterna.

Vägledningen på webbsidan Försörjningsberedskap 

En del av ett större arbete

Vägledningen är den del av det omfattande arbetet som pågår hos både offentliga och privata aktörer för att förstärka totalförsvaret. Inom området försörjningsberedskap finns en mängd stöd och kunskapsunderlag.

Den 10 maj publiceras även särskilt riktat stöd till företag om hur de kan stärka sin beredskap.

Publicerad: 10 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:51

Senast granskad: 10 maj 2021

Till toppen av sidan