I detta forskningsprojekt har representanter från näringsliv och myndigheter i 14 olika län deltagit i ett simuleringsspel. Resultaten från de 21 genomförda speldagarna visar hur konsekvenser av en lå...