Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Johan Loberg hedras för sina Rakelinsatser

I år vill MSB uppmärksamma Johan Loberg, sambandsansvarig på Jordbruksverket som får Rakels hedersomnämnande för sitt goda arbete med Rakel.

– Tack för ditt fantastiska arbete och din förmåga att vara en god företrädare och förebild för Rakel som helhet, sa Ronny Harpe, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem, när han pratade med Johan Loberg över videolänk under Rakeldagen den 5 maj.

– Tack så hemskt mycket för den uppmärksamheten, sa Johan Loberg i samband med avslöjandet.

"Tryck på knappen, vänta på pip, prata"

Johan Loberg hade under en av Rakeldagens tidigare programpunkter delat med sig av sina erfarenheter som sambandsansvarig. Att en sambandsledare behöver vara på plats när en insats påbörjas är en av Johan Lobergs viktigaste lärdomar från Jordbruksverkets stora insatser för att bekämpa fågelinfluensa under 2021. Han vill också förmedla att Rakel är enkelt att använda.

– Tryck på knappen, vänta på pip, prata. Det är den bilden jag vill ge till mina användare, för då blir det också enkelt.

Grattis Johan!

  • Motivering till hedersomnämnande för Rakel 2021

    Johan Loberg har lång erfarenhet av Rakelfrågor och bidrar till att Rakel och även SGSI används på ett effektivt sätt inom Jordbruksverket där han är beredskapshandläggare och biträdande signalskyddschef. 

    Johan har god framförhållning, ser till att det övas och att det råder ordning och reda kring arbetet med Rakel. Han är lugn och metodisk i sitt arbetssätt och har god förmåga att bygga upp välfungerande team. Han planerar sambandet, tänker långsiktigt och säkerställer även samverkan med externa parter.

    Tack vare de rutiner som har byggts upp med Johan vid rodret stod Jordbruksverket väl rustade och förberedda när krisen väl slog till i början av året i samband med ett större utbrott av fågelinfluensa.

    Jordbruksverket är sammantaget en föredömlig användare av säkra kommunikationer och en inspirationskälla för andra.

MSB:s terminalpool aktiveras när Jordbruksverket bekämpar fågelinfluensa

Publicerad: 12 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Senast granskad: 17 maj 2021

Till toppen av sidan