Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:17

Fokus på sanering för temaseminarier i kärnenergiberedskap

I år är det 10 år sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima Japan. Mycket har hänt sedan dess och utveckling pågår inom flera områden. MSB bjuder nu in aktörer till ett antal seminarier med forskare och experter inom området. Syftet är att höja kunskapen om bland annat förändrade beredskapszoner och sanering.

Varje år arrangerar MSB tillfällen för fortbildning och dialog om kärnenergiberedskap för de aktörer som är inblandade i hanteringen av en kärnteknisk olycka. I år arrangeras temadagar på distans där bland annat sanering ligger i fokus. Seminarierna syftar till att deltagarna ska få ta del av aktuell forskning och utveckling inom relevanta ämnesområden.

– Även om du inte direkt arbetar med frågan kan det vara värt att förstå vilka utmaningar som Sverige står inför vid en kärnkraftsolycka, säger Pelle Postgård, enheten för industriella risker på MSB.

Erfarenheter från olyckan i Fukushima

Hanteringen av olyckan i Fukushima har lärt oss mycket. MSB har tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna under de senaste åren omsatt den kunskapen till ny beredskapsplanering och nya beredskapszoner. Flera av seminarierna tar avstamp i erfarenheter från olyckan i Fukushima.

Forskning och vägledning om sanering

MSB har också beviljat pengar för forskning inom saneringen efter en kärnteknisk olycka. Det finns ett stort behov av stöd inom saneringsområdet och därför arbetar MSB tillsammans med myndigheterna inom NESA (Nationell expertgrupp för sanering) med en vägledning för sanering. I vägledningen kommer MSB ta med de resultat som forskarna presenterar.

– Flera av seminarierna kommer att beröra saneringsfrågan, allt från vilka ekonomiska konsekvenser det för med sig, till metoder och mänskliga reaktioner, säger Pelle Postgård.

Seminarier från maj till oktober

 • 27 maj Mänskliga reaktioner – scenario kärnteknisk olycka, Joel Rasmussen Örebro universitet
 • 10 juni Ekonomiska konsekvenser av sanering, Thomas Sterner Göteborgs universitet
 • 21 juni Saneringserfarenheter från Japan – metoder, effektivitet och avfall, Johan Martinsson Lunds universitet
 • 24 eller 25 aug Nya beredskapszoner – kärnteknisk anläggning, Ida Eliasson Länsstyrelsen Halland
 • 21 september Beslutsstöd vid en kärnteknisk olycka, Jan Johansson Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 12 oktober  Sanering – erfarenheter från Fukushima, Pelle Postgård och Karl Östlund MSB

Anmäl dig till temaseminarier inom kärnenergiberedskap

MSB:s roll i kärnenergiberedskapen

 • samordnar beredskapsplanläggningen vid kärntekniska olyckor och utövar tillsyn över den regionala beredskapsplaneringen.
 • ansvarar för åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.
 • ska verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken.
 • har samordningsansvaret för organisation, alarmering, ledning, samband, information, utrymning, utbildning, övning och utveckling av beredskapen.
 • samordnar planeringen på regional nivå för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.
Publicerad: 18 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:17

Senast granskad: 18 maj 2021

Till toppen av sidan