Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:27

Flera forskningsprojekt från MSB på IVA:s 100-lista för hållbar krisberedskap

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista med forskningsprojekt till nytta för samhälle och näringsliv. Fokus denna gång är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser. Fem av de 51 forskningsprojekten är finansierade av MSB.

En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier, utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser så som krig och geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

– Att MSB förekommer med så många finansierade projekt på den här listan är mycket glädjande och stärker vår tro på den inriktning vi arbetar med. Samhällsnytta är något som MSB strävar efter i all forskning som vi finansierar. De projekt vi stöttar ska kunna bidra till en bättre förmåga att förebygga och hantera kriser, säger MSB:s forskningschef Jim Kronhamn.

De fem projekten finansierade av MSB:

Cybersäkerhet för samhällsviktig infrastruktur (Chalmers tekniska högskola)

New method to protect critical infrastructures against cyberattacks Chalmers

Tusen och en krisövningar (Högskolan i Skövde)

CCRAAAFFFTING - Högskolan i Skövde (his.se)

Värdesystem för näringslivsbaserad motståndskraft (Jönköping University)

Näringslivsbaserad motståndskraft : Lärdomar från pandemin för det civila försvaret

Civila insatspersoner för kortare responstider och räddade liv (Linköpings universitet)

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem - Linköpings universitet (liu.se)

Effektiv hantering av multipla naturhändelser (Linköpings universitet)

Effektiv hantering av multipla naturhändelser (EMMUNE) - Linköpings universitet (liu.se)

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVA:s 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Publicerad: 11 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:27

Senast granskad: 11 maj 2021

Till toppen av sidan