Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

Digitala Rakeldagen slog deltagarrekord

Inrikesminister Mikael Damberg gästade MSB:s konferens Rakeldagen som i år slog deltagarrekord i sitt digitala format. Inrikesministern gav bland annat en lägesbild över det arbete som pågår i Regeringskansliet kopplat till ett nytt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

Det brådskar att ta beslut för att kunna börja bygga det kommunikationssystem som i framtiden ska ersätta dagens Rakel. Samtidigt poängterade inrikesministern komplexiteten. Några aspekter som särskilt lyftes är perspektivet på civilt försvar i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, kostnader för aktörer och stat och arbetet med processer och nya samverkansformer för de aktörer som ska använda systemet.

– Rakel G2 är definitivt en av de frågor där vi har ett behov av att ta nya steg framåt, men vi måste göra det på ett klokt sätt. Vi måste tänka igenom så att vi gör rätt, nu när vi uppdaterar systemet, säger Mikael Damberg.

Rakel kompletteras i ett första steg

Inrikesministern var tydlig med att han inte vill tillbaka till tiden då aktörerna hade 200 separata system som försvårade samverkan och förhindrade effektivitet. För att aktörerna ska ha ett system som i större utsträckning matchar dagens behov vill Mikael Damberg se mer fokus på nyttan med att Rakel kompletteras med mobila datatjänster i ett första steg.

– Vi måste ha fokus på att förbättra effekten av de system och de verktyg vi har. Vi talar för lite om det första uppdraget som MSB fått, som handlar om att hantera det nuvarande systemet med ett komplement. Att på kort sikt få upp användarnyttan kopplat till Rakelsystemet är välinvesterade pengar. Tjänsterna ska vi sedan bygga in i mer robusta sammanhang.

System för hela hotskalan

Ronny Harpe, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem tog även han upp det säkerhetspolitiska läget och betonade att de system som används i vardagen också måste vara de system som vi ytterst tar med oss i höjd beredskap.

– Vi har robusta system och vi har säkra system, men som det ser ut idag så hänger de inte riktigt ihop. MSB:s bedömning är att det idag inte finns någon gemensam infrastruktur eller systemlösning som möjliggör utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter under hela hotskalan, för alla aktörer som har det här behovet. MSB vill verka för att knyta ihop konceptet med säkra kommunikationer, med system som ska möta era mycket högt ställda krav på både säkerhet och robusthet.

Tid för nya samverkansformer

Att samverkan är otroligt viktig lyftes av flera av Rakeldagens talare. Med ett nytt system kommer också en chans att utveckla samverkansformer, arbetssätt och processer.

– Med Rakel G2 har vi möjlighet att ta fram nya arbetssätt. Nu kan vi påverka, och alla är viktiga. Tekniken är den lilla biten. Kanske lite förenklat, men den stora utmaningen som jag ser, är hur vi användarorganisationer ska få till en bra samverkan, en bra metodik. Hur vi ska kunna förenkla för våra kollegor ute på fältet, och till syvende och sist för personen som ringer 112, som behöver vår hjälp, säger Fredrik Ryberg från Polisens nationella operativa avdelning, som deltog i Rakeldagens panelsamtal om teknikskiftet.

”Förbered er, vi lyssnar”

Camilla Asp, överdirektör och vikarierande generaldirektör på MSB var tydlig med att säkra kommunikationer är en prioriterad fråga för MSB och gav deltagarna på Rakeldagen ett medskick:

– Fundera över frågan: ”Vad innebär nya Rakel för dig och din organisation?" Gör er beredda, om ni inte redan är det. Det är mitt absolut viktigaste budskap.

  • Webbsändning från Rakeldagen. Bild på Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB från studion och bild på Mikael Damberg, inrikesminister som sänder via webbkamera från hemmiljö. Rakeldagens moderator Morgan Olofsson i samtal med inrikesminister Mikael Damberg.
  • Webbsändning från Rakeldagen. Bild på Johan Loberg, Jordbruksverket som sänder via webbkamera från kontorsmiljö. Johan Loberg fick årets hedersomnämnande för sitt goda arbete med Rakel inom Jordbruksverket och i samverkan med andra aktörer.
  • Studio där Rakeldagen spelas in. Camilla Asp, överdirektör och Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB står vid var sitt podium. ”Efterfrågan på MSB:s säkra kommunikationstjänster har ökat markant”, sa vikarierande generaldirektör Camilla Asp när hon inledningstalade på Rakeldagen. Foto: Jon Gustafsson.
  • Webbsändning från Rakeldagen. Bild på Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB från studion och bild på Lars Mårtensson, Region Blekinge som sänder via webbkamera. Lars Mårtensson, Rakelsamordnare i Region Blekinge berättade om hur Rakel används som en extra väg att nå ut med information vid exempelvis strömavbrott, till bland annat avdelningar för akutsjukvård.
  • Studio där Rakeldagen spelas in. Fredrik Ryberg, Polisen och Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB står vid var sitt podium. ”Nu har vi möjlighet att tänka utanför boxen och utveckla nya metoder”, sa Fredrik Ryberg från Polisen under Rakeldagens panelsamtal om det kommande teknikskiftet. Foto: Jon Gustafsson

Om Rakeldagen

Årets Rakeldag hölls den 5 maj. 1.150 deltagare loggade in, med en representation från samtliga länsstyrelser och regioner, 250 kommuner och ett 50-tal olika myndigheter.

Syftet med Rakeldagen är att inspirera och öka kunskapen om några av de säkra elektroniska kommunikationstjänster som MSB ansvarar för, med fokus på Rakel. I år delade bland annat Jordbruksverket och Region Blekinge med sig av erfarenheter av att arbeta med Rakel.

Publicerad: 11 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

Senast granskad: 12 maj 2021

Till toppen av sidan