Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:19

Begäran om information till aktörer utanför WIS

Med funktionen begäran i WIS kan WIS-användare på ett enkelt och strukturerat sätt skicka frågor till aktörer för att samla in och sammanställa viktigt information. Nu har funktionen utvecklats så att begäran även kan skickas till aktörer eller individer som inte har WIS.

Syftet med att skicka en begäran är att samla in information som kan vara till hjälp exempelvis i hanteringen av en samhällsstörning. Det kan handla om allt från att begära in hela lägesbilder till att skicka enstaka frågor. Funktionen för begäran har nu utvecklats så att det även går att skicka begäran till aktörer, funktioner eller personer utanför WIS. 

Så går begäran till

Den som önskar begära in information i WIS väljer ut vilka frågor som ska skickas. Till hjälp finns mallar och standardiserade frågor men frågorna kan även formuleras helt fritt. Frågorna sammanställs i ett formulär som mottagaren når via en länk som skickas ut med e-post. När frågorna är besvarade skickas svaren till WIS där informationen blir ett stöd i det fortsatta arbetet.

Instruktion som visar hur du gör

En detaljerad beskrivning av funktionen och hur den används steg för steg finns i instruktionen ”Begäran till aktörer utanför WIS”.

Begäran till aktörer utanför WIS (pptx)

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information. Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 26 maj 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:19

Senast granskad: 26 maj 2021

Till toppen av sidan