Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:14

Uppdatera Rakel kundstöd med behöriga kontaktpersoner

Passa på att göra er regelbundna översyn av behöriga roller för Rakel hos Rakel kundstöd före sommarledigheten.

Det är endast rollerna behörig kontaktperson och behörig beställare som exempelvis får aktivera och avaktivera Rakelabonnemang.

Gör så här:

  • Behörig beställare skickar ett mejl till Rakel kundstöd och begär ut information om vilka som har rollerna behörig beställare och behörig kontaktperson i er organisation. Rakel kundstöd säkerställer att du är behörig att få informationen och lämnar därefter ut den till dig genom särskild rutin.
  • Använd blanketten Anmälan eller ändring av behörig kontaktperson/beställare (R3) för att göra ändringar.

Det är viktigt att Rakel kundstöd har aktuella uppgifter för er organisation för att undvika fördröjningar vid hantering och återkoppling av ärenden.

Rakel kundstöd

Blanketter – Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 16 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:14

Senast granskad: 16 juni 2021

Till toppen av sidan