Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:42

Uppbyggnaden av Nationellt cybersäkerhetscenter fortsätter

Inom kort väntas de första tjänsterna tillsättas. Det nationella cybersäkerhetscentret är en del av att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Uppbyggnaden pågår successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023. Onsdagen den 16 juni genomförde statsråden Mikael Damberg och Peter Hultqvist ett digitalt besök och fick en beskrivning av det pågående arbetet.

Det var cheferna för MSB, Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen som tillsammans med tjänstemän från samma myndigheter berättade hur centret realiseras, efter regeringsbeslutet om inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter i december förra året.

– Bra att ni är igång, att ni hanterar de basala frågorna, säger Mikael Damberg.

Ökad effektivitet genom operativ samverkan

Det nationella cybersäkerhetscentret drivs i samverkan mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, MSB och FRA. En nära samverkan kommer även att ske med Polismyndigheten, Försvarets materielverk (FMV) och Post- och telestyrelsen (PTS).

Under mötet gick man igenom den konkreta verksamhet som hittills påbörjats och planerats. Den röda tråden var hur centret ger möjlighet till ökad effektivitet genom operativ samverkan, internt och på sikt gentemot exempelvis näringslivet.

Lena Hallin, chef för Must, underströk att den samverkan som nu inleds i centret visserligen har förebilder, men i många avseenden går längre än dessa.

Ska upptäcka och hantera cyberangrepp

FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall påpekade att en väsentlig del av centret kommer att utgöras av en närmare operativ samverkan, med syfte att upptäcka och hantera cyberangrepp.

Säkerhetspolischef Klas Friberg underströk att även om myndigheterna har olika roller och lyder under skild lagstiftning, innebär centret att myndigheterna nu kommer att hantera cybersäkerhetsfrågorna tillsammans, mer än tidigare.

– Närheten kommer att ge god effekt, sammanfattade MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp.

Publicerad: 18 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:42

Senast granskad: 18 juni 2021

Till toppen av sidan