Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Särskild satsning stärker frivilliga försvarsorganisationer inom nätbaserat lärande

Nyligen genomförde Försvarshögskolan på uppdrag av MSB en ny kurs inom nätbaserat lärande för frivilliga försvarsorganisationer. Kursen har tagits fram tillsammans med representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna för att kunna skräddarsy upplägget och innehållet utifrån organisationernas behov. Initiativet var en följd av pandemins omställningskrav, men är också en bredare satsning för att möta framtidens behov och nå ut till flera med frivillig försvarsutbildning.

Pandemin har inneburit stora krav på anpassning i alla verksamheter, så också för de frivilliga försvarsorganisationerna. Organisationerna har en särskild roll i svensk beredskap och ansvarar för utbildningsverksamhet för medlemmar som vill göra en insats som förstärkningsresurser i krisberedskap och civilt försvar. När det inte var möjligt att träffas som tidigare behövde organisationerna snabbt ställa om för att fortsatt kunna leverera viktigt stöd till offentliga aktörer.

Genom en särskild satsning har MSB ökat sitt stöd till de frivilliga försvarsorganisationernas arbete med nätbaserade utbildningar. I en aktörsgemensam projektgrupp har det tagits fram ett särskilt stödprogram. I projektgruppen deltar frivilliga försvarsorganisationer, MSB och Försvarsmakten. Programmet pågår hela året och handlar om finansiering av utvecklingsprojekt, en ny kurs vid Försvarshögskolan, samt kompletterande aktiviteter som till exempel workshops med fokus på inspiration.

Kursen utformades gemensamt i projektgruppen med syftet att erbjuda kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och praktiskt stöd i organisationernas arbete med utbildningsutveckling. Brainstorming och insamling av enkätsvar resulterade i en kursplan som skräddarsytts utifrån organisationernas behov och önskemål. Maria Jarälv som är utbildningsutvecklare på MSB och deltar i projektgruppen pekar på fördelarna med arbetssättet:

– Det har varit värdefullt att arbeta gemensamt med framtagandet av kursen i projektgruppen. Processen har varit samskapande, vilket varit positivt för kursutvecklingen.

Under fyra tillfällen i maj och juni deltog 24 deltagare från 14 organisationer i kursen vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS). I utförandet har CTSS fokuserat på att skapa ett målgruppsanpassat och praktiskt upplägg. Deltagarna har fått fördjupa sig i ämnen som pedagogik, planering och teknik, och löpande tillämpat kunskaperna i grupparbete och diskussioner.

Eva Ladberg, utbildningskonsulent hos Svenska Blå Stjärnan, är en av representanterna för de frivilliga försvarsorganisationerna i projektgruppen, och deltog även under kursen hos Försvarshögskolan. Eva ser positivt på möjligheten att påverka utformningen av stödprogrammet, och lyfter särskilt värdet av erfarenhetsutbyte mellan organisationerna:

– Vi frivilliga försvarsorganisationer har olika utmaningar på det här området, men de frågeställningar och problem som kan uppstå är ofta likartade. Satsningen som helhet har satt fokus på de här frågorna, och aktiviteterna har erbjudit kontaktytor för gemensamt lärande och att inspireras av andras lösningar.

Inför hösten planerar projektgruppen fördjupande och kompletterande aktiviteter för att följa upp och bygga vidare på lärdomarna. Pernilla Hultén, samordnare för frivilliga försvarsorganisationer vid MSB, betonar att nätbaserat lärande är en framtidsfråga även bortom pandemin:

– MSB bedömer att antalet utbildade frivilliga kommer att behöva öka kraftigt fram till år 2030. Digitala lösningar blir där en viktig pusselbit för att skapa större tillgänglighet och nå ut till fler. Det bidrar i sin tur till att säkra en robust personalförsörjning med verklig folkförankring.

Mer information om frivilliga försvarsorganisationer finns på msb.se/ffo

Publicerad: 11 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Senast granskad: 11 juni 2021

Till toppen av sidan