Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:33

Nu kan myndigheter och frivilligorganisationer söka pengar från MSB och anslag 2:4 Krisberedskap

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela pengar till bland andra myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer från anslag 2:4 Krisberedskap. Pengarna ska användas till att stärka Sveriges krisberedskap runt om i landet.

I den inriktning för anslaget som MSB nu publicerat prioriteras fyra områden där förmågan behöver stärkas och som myndigheterna kan söka pengar för:

  • Samverkan och ledning
  • Kommunikation med allmänheten
  • Hantering av resurser
  • Farliga ämnen och CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen)

I år finns det även två fördefinierade projekt som MSB ger särskilt stöd för, så att arbetet med samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna och näringslivet intensifieras. Syftet är bland annat att öka Sveriges försörjningsberedskap.

Finansieringen med 2:4-medel

De frivilliga försvarsorganisationerna är en viktig del av Sveriges beredskap, och utifrån behoven hos offentliga aktörer söker de särskilda uppdrag från MSB. Inför 2022-2023  ges organisationerna nu möjlighet att utöver ordinarie ansökningar även söka upp till tio tilläggsuppdrag och pilotprojekt.

De frivilliga försvarsorganisationerna

Publicerad: 3 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:33

Senast granskad: 3 juni 2021

Till toppen av sidan