Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

MSB medverkar digital under Almedalsveckan

Årets politikervecka i Visby, Almedalsveckan, genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang under fyra dagar, 4 - 7 juli. Som vanligt kommer vi att medverka på ett flertal seminarier, dock har vi avstått egna arrangemang i år.

Välkommen att följa MSB under veckan. För att ta del av seminarierna behöver du gå in på Almedalsveckans webbplats.

Information och direktsändning på Almedalsveckans webbplats Nedan kan du läsa mer om vilka seminarier som medarbetare från MSB deltar på.

Hur klarar sig Sverige om säkerheten hotas?

När: Den 5 juli klockan10:00 - 10:45

Om seminariet: Har hanteringen av Coronapandemin lärt oss något om landets beredskap? Klarar vi risker som påverkar vår säkerhet och självständighet i framtiden? Hur skyddar vi oss mot hot som cyberattacker eller liknande som kan påverka vår försörjning av el och tillgången av vård och finansiella tjänster.

Medverkande: Gunnar Karlson, fd högsta chef, MUST, Klas Lindström, vd, 4C Strategies, Hans Wallmark, utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson, Moderaterna, Åke Holmgren, avdelningschef för Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB, Göran Hedman, ordförande, Sparbankernas Riksförbund. Lennart Ekdal, moderator.

Arrangör: Sparbankernas Riksförbund

Mer information och direktsändning

Säker omställning av energisystemen - möjligheter och risker med vätgas

När: 5 juli klockan  10:00 - 11:30
Om seminariet: Utmaningen att ställa om våra energisystem till fossilfri energi är enorm. Vätgas är en mycket miljövänlig energibärare och energilagrare av tex sol- och vindenergi. Kan vätgas möta de höga förhoppningarna och hjälpa oss att bygga ett fossilfritt samhälle? Kan den brandfarliga gasen hanteras säkert?

Medverkande: Anna Alexandersson, Enhetschef Energiomvandling, RISE, Marcus Runefors, Universitetsadjunkt, PhD, Lunds Tekniska Högskola, Johan Lindström, Brandingenjör, Räddningstjänsten/MSB, Susanné Wallner, Näringslivschef, ElectriVillage Mariestads kommun, Kent Tillberg, Förvaltningschef, Sjöbohem, Mats Björs, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, Anna Karin Källén, Programledare, Brandskyddsföreningen.

Arrangör: Brandskyddsföreningen Sverige

Mer information och direktsändning

Hur påverkar bränder det hållbara samhället, och vad kan vi göra åt det? Fokus: Ekonomisk hållbarhet

När: 6 juli klockan 08:30 - 09:25
Om seminariet: Samhällets kostnader för bränder 2019 uppgick till 9,2 miljarder kronor. Den största posten var egendomsskador och problemet hamnar idag ofta mellan stolarna när olika parter skjuter frågan ifrån sig. Hur ser problemet ut och vad kan vi göra åt det?

Medverkande: Mattias Delin, Forskningsdirektör, Insamlingsstiftelsen Brandforsk, Sara Olofsson, Research Manager, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, Björn Sund, analytiker med räddningstjänstinriktning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Patrik Kjellberg, Brandingenjör, Uppsala brandförsvar, Petra Willquist, Riskingenjör, Försäkrings AB Göta Lejon

Arrangör: Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Mer information och direktsändning

Yttre hot och desinformation – en fara för demokratin?

När: 7 juli klockan  08:00 - 08:20
Om seminariet: Hoten kommer idag ofta i form av desinformation avsedd att splittra och skapa tvivel på demokratin som statsskick. Hur påverkas riksdagens arbete av dessa påverkansförsök och vad går det att göra för att minimera deras skadeverkningar?

Medverkande: Kerstin Lundgren, Tredje vice talman, Sveriges Riksdag, Mikael Tofvesson, Chef för enheten för skydd mot informationspåverkan, MSB

Arrangör: Riksdagsförvaltningen

Mer information och direktsändning

Publicerad: 29 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Senast granskad: 29 juni 2021

Till toppen av sidan