Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:21

Kraftsamling i digitala former för utveckling av övningsverksamhet

Den 25-26 maj sammanstrålade 36 aktörer inom svensk krisberedskap med fokus på samordning och inriktning av övningsverksamhet. Digitalt såklart.

Men det är inte bara möten som förflyttats från fysiska till virtuella rum under pandemin. Inarbetade arbetsmetoder för olika former av samordning och utveckling har ställts på ända, inte minst när det kommer till övningsverksamhet. Plötsligt måste allt fungera på distans och digitalt.

Sedan 2010 har beredskapsansvariga myndigheter träffats fysiskt en till två gånger per år i forumet Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS). Att nätverka har varit ett av de viktigaste syftena med mötena.

Johan Hjelm är chef på enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet på MSB.

- Pandemin och återuppbyggnaden av totalförsvaret visar på ett stort behov av övning, och av att öva i samverkan. Vi måste fånga upp det behovet, arbeta innovativt och tillvarata möjligheterna både med den erfarenhet som byggts upp kring krishantering och nya arbetssätt och metoder där vi även i framtiden kommer arbeta mer digitalt.

Gunilla Blank, totalförsvarssamordnare på Luftfartsverket, understryker betydelsen av nätverk som NAFS ökat i takt med upprustningen av Totalförsvaret.

- Digitala former fungerar bra som komplement, speciellt för oss som inte finns i Stockholm. Samtidigt finns det säkerhetsklassade frågor som måste behandlas fysiskt tillsammans. De har fått stå tillbaka under pandemin, berättar Gunilla Blank.

Thorbjörn Ohlsson, signalskyddschef på Länsstyrelsen i Södermanlands län, instämmer i Gunillas resonemang.

- Det är otroligt värdefullt att träffa ”övningsfolk” från andra myndigheter. Det fysiska rummet ger större möjligheter till ”mellansnack” än de digitala. Däremot har pandemin verkligen ökat vår förmåga att mötas digitalt och det funkar bra för nationell samordning. I framtiden tror jag på en mix av fysiska och digitala möten, säger Thorbjörn.

Bild med rubrikerna Samskapa, Synliggöra, Stödja

Nationell strategi för övningsverksamhet

MSB tog i dialog med NAFS fram en ny nationell strategi för systematisk övningsverksamhet 2020. Utgångspunkten för strategin är att samhällets förutsättningar att förebygga och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan bygger på att berörda aktörer har nödvändiga förmågor. Samverkan inom ramen för övningsverksamhet bidrar till att utveckla och pröva dessa förmågor.

Övningsfri period med utrymme för fördjupning och utveckling

En nyhet i strategin var bland annat Fördjupningsperioden. Under denna sex månader långa övningsfria period ska aktörerna tillsammans skapa utrymme för utveckling.

Fördjupningsperioden 2021 sträcker sig mellan april till september och innehåller olika spår där aktörerna deltar i olika grad utifrån förutsättningar och resurser.

- Det fanns inte i vår vildaste fantasi att den första Fördjupningsperioden skulle behöva ske helt digitalt. Resultatet har dock blivit riktigt god samverkan och nya digitala arbetssätt som kommer fortleva långt efter pandemin. berättar Johan Hjelm.

Gunilla Blank, totalförsvarssamordnare på Luftfartsverket, är en av de NAFS-medlemmar som deltar.

- Att i Fördjupningsperioden få utrymme för utveckling är en nödvändig och efterlängtad möjlighet! Luftfartsverket deltar i spåren Effektivare planeringsprocess och Erfarenhetshantering. Det fungerar oväntat bra på distans, berättar Gunilla Blank.

Om NAFS  - Nationellt forum för inriktning och samordning av övningarNationell strategi för övningsverksamhet

Informationsblad om NAFS

Publicerad: 3 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:21

Senast granskad: 3 juni 2021

Till toppen av sidan