Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:04

Ideella organisationer utbildar allmänheten i första hjälpen och vattensäkerhet på uppdrag av MSB

Inom MSB:s arbete för att stödja samhällets beredskap för olyckor och kriser finns det utbildningsuppdrag som utförs av ideella organisationer. Några av uppdragen handlar om första hjälpen, vattensäkerhet och att förebygga drunkning.

För att även privatpersoner ska kunna hjälpa till att rädda liv vid en olycka eller i en kris genomför Röda Korset målgruppsanpassade kurser för allmänheten i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Röda korsets utbildningsverksamhet riktad till privatpersoner är väletablerad sen många år och kursdeltagarna kommer från föräldragrupper, barnavårdscentraler, vårdcentraler och idrotts- och pensionärsföreningar. Röda Korset arbetar även förebyggande för att minska barn- och olycksfall.

– När fler lär sig första hjälpen kan fler skador tas om hand hemma, vilket leder till färre sjukhusbesök. Uppdraget från MSB är viktigt. Vi har utbildat kring 50 000 personer under de senaste fem åren med pengar från MSB, säger Lars Adamsson, utbildningsansvarig chef på Svenska Röda Korset.
Under coronapandemin har intresset av kurserna ökat och organisationen ställde om och ett digitalt koncept för utbildning av Första hjälpen och HLR togs fram rekordsnabbt och kunde erbjudas under sommaren 2020.

– Vi utvecklades fem år på fem månader, kommenterar Lars Adamsson föreningens digitala utveckling.

Distanskurser når fler

Röda Korset har valt att ha lite mindre grupper med 10–15 deltagare för att öka deltagarnas möjlighet att interagera med kursledaren och varandra. I stället för att träna hjärtkompression på en HLR-docka har deltagarna byggt upp en egen ”docka” med hjälp av en petflaska, två handdukar och en t-shirt.

– Vi kommer fortsätta med distanskurser i första hjälpen och HLR, som ett komplement till våra fysiska kurser. Då kan vi nå även de som bor i glesbygd och möjliggöra att fler vill delta. Vi erbjuder även distanskurser på teckenspråk, säger Lars Adamsson.

Första hjälpen - Kunskap som räddar liv. Utbildning på Röda Korsets webbplats

Kunskap om vattensäkerhet leder till färre drunkningsolyckor

Svenska Livräddningssällskapet arbetar förebyggande mot drunkningsolyckor på uppdrag av MSB genom att aktivt informera och öka kunskapen om vattensäkerhet bland allmänheten. I deras utbildningar om vattensäkerhet får deltagarna kunskap i hur de kan förebygga drunkningsolyckor genom att lära sig simma och bad,- båt,- is- och vädervett. De får även lära sig hur de kan agera om olyckan skulle vara framme, med livräddande insatser i vattnet genom kunskap om livräddningsmateriel och baskunskaper i första hjälpen.

Sommarsimskola

Svenska Livräddningssällskapets vattensäkerhetsutbildningar är öppna för alla men inriktas alltmer på prioriterade målgrupper från socioekonomiskt svagare områden, eftersom simkunnigheten hos dessa grupper ofta är lägre. Det är viktigt att få lära sig vattensäkerhet på riktigt och att även som simkunnig få prova på att simma i öppet vatten utomhus. Det är ofta utomhus som olyckorna sker och det är viktigt att känna sig bekväm med dessa förhållanden.

2 miljoner personer känner sig otrygga i vatten

Vattensäkerhetsutbildningarna har årligen över 2 000 barn och 2 000 vuxna deltagare över hela landet.

– Vi har trots pandemin lyckats genomföra fler utbildningar än planerat under 2020, tack vare kloret i bassängerna. Men vi har även ställt om och många av utbildningarna har genomförts utomhus, i öppet vatten. Cirka två miljoner personer i Sverige kan inte simma per definition och känner sig otrygga i vatten. Utbildningsbehovet är större än de ekonomiska resurser som finns, säger Jill af Edholm.

Varje år sker det i snitt 440 drunkningstillbud i Sverige och ungefär hälften omkommer enligt en studie som Svenska Livräddningssällskapet genomfört med Karolinska institutet.

Vattensäkerhetsutbildning på Svenska livräddningssällskapets webbplats

Fler ideella föreningar utbildar allmänheten i första hjälpen

Även Sveriges Frivilliga brandkårer utbildar allmänheten i Första hjälpen och hjärt-lungräddning inom uppdraget från MSB i att utbilda i hur man förebygger och hanterar bränder. Eftersom frivilligbrandkårerna finns på landsbygden så ökar möjligheterna för boende där att lära sig Första hjälpen och Hjärtlungräddning. Viktig kunskap för boende också i glesbygd där hjälpen från ambulans kan dröja för länge för att hinna rädda liv.

Läs även om hur ideella organisationer arbetar med brandsäkerhet

MSB:s stöd för dig som arbetar med vattensäkerhet

På MSB:s webbplats finns mer information för dig som arbetar med vattensäkerhet, publikationer med råd och rekommendationer om hur man kan förebygga drunkning.

VattensäkerhetGuide till ökad vattensäkerhet Säkerhet vid bad med barngrupp För statistik om antalet drunknade i Sverige per månad hänvisar vi till Svenska Livräddningssällskapet

Publicerad: 23 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:04

Senast granskad: 23 juni 2021

Till toppen av sidan