Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:01

Från Totalförsvarsövning 2020 mot fortsatt utveckling av Sveriges totalförsvar

TFÖ 2020 är den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Övningen har letts gemensamt av MSB och Försvarsmakten. Tillsammans med övningens deltagande organisationer, har vi gemensamt tagit viktiga steg mot ett starkare totalförsvar och stärkt vår förmåga att kunna motstå svåra påfrestningar. Nu avslutas merparten av arbetet med TFÖ 2020, men utvecklingen av ett robust och motståndskraftigt totalförsvar fortsätter.

Stora delar av övningen genomfördes redan under perioden november 2019 till februari 2020. Därefter har TFÖ 2020, på samma sätt som övriga samhället, anpassat sin verksamhet efter coronapandemin. Två uppskjutna regionala övningsaktiviteter planeras för genomförande under fjärde kvartalet i år. Merparten av arbetet med TFÖ 2020 avslutas i juni men utvecklingen av totalförsvaret pågår för fullt och fortsätter bortom 2021.

– De erfarenheter och lärdomar vi dragit av TFÖ 2020 och den pågående hanteringen av pandemin tar vi med oss in i den fortsatta totalförsvarsutvecklingen, säger Anna Karphammar, enhetschef för enheten för övningar på Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Hon vill också framhålla totalförsvarsövningens betydelse för att etablera relationer och nätverk. Upparbetade nätverk och goda relationer både stärker och snabbar upp vår förmåga att hantera kriser och krig.

– De som deltagit i övningen har lärt sig mycket om varandra och fått ökad kunskap om eget och andra aktörers ansvar inom totalförsvaret. Det har blivit tydligt att totalförsvaret är vårt gemensamma ansvar, säger Anna Karphammar, enhetschef för enheten för övningar.

I december fattade riksdagen ett nytt totalförsvarsbeslut för 2021-2025. Det övergripande målet är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet. MSB och Försvarsmakten har ett gemensamt uppdrag att fortsätta främja totalförsvarsutvecklingen. Övningar är en viktig del av denna utveckling.

Fakta

Regeringen beslutade 2015 att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig utvecklas och stärks. Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans. I arbetet har alla i samhället en roll. Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap, uthållighet och planering att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja vårt land.TFÖ 2020 genomfördes som ett led i att stärka Sveriges totalförsvar.

Publicerad: 4 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:01

Senast granskad: 4 juni 2021

Till toppen av sidan