Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:14

Enhetliga ledningssystem ska stärka räddningstjänstens förmåga att hantera omfattande, komplexa och samtidiga olyckor

Från 1 januari 2022 kräver lagen om skydd mot olyckor (LSO) att räddningstjänsten ska kunna hantera omfattande, komplexa och samtidiga olyckor. Tillsammans med räddningstjänsterna har MSB tagit fram handboken Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst som ett stöd till den fortsatta utvecklingen.

Efter skogsbränderna 2014 och 2018 har räddningstjänsterna blivit bättre på att använda de resurser som finns gemensamt men också på att samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser. Det pågår omfattande utvecklings- och förändringsarbeten ute i landet.

– Vi kan se att räddningstjänstorganisationer har gått samman och att det underlättar hanteringen av en omfattande händelse, exempelvis som vid branden i Dalarna, säger Henrik Larsson, chef på enheten för stora olyckor på MSB.

Projektledare Per Delhage fortsätter:

– Handboken som vi tagit fram tillsammans med räddningstjänsterna beskriver bland annat en enhetlig nomenklatur, ledningsprocesser, förhållningssätt och principer samt ger exempel på organisering av räddningsledning. 

Flera delprojekt kopplat till ledning av räddningstjänst fortgår fram till 2023. Exempelvis har MSB redan tecknat avtal med tolv räddningstjänster om regionala ledningsutvecklare, som kommer hjälpa till med återkoppling och implementering av handboken.

Läs mer

Handboken: Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS (msb.se)Om projeket: Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (msb.se)

MSB:s arbete kopplat till förändringarna i LSO

Publicerad: 28 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:14

Senast granskad: 28 juni 2021

Till toppen av sidan