Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Detta behöver vi kraftsamla kring för att stärka civil beredskap

Samhällets aktörer och enskilda individer har ägnat kraft åt att hantera den pågående pandemin och konsekvenserna av denna och detta kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Samtidigt behöver vi förbereda samhället för kommande stora olyckor, kriser, och ytterst ett eventuellt krig.

MSB lanserar idag "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap". I den beskrivs några av de mest allvarliga utmaningar samhället står inför och inom vilka områden samhället måste kraftsamla för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig.

Att stärka beredskapen inför olyckor, kriser och krig är en angelägenhet för hela samhället. I arbetet behöver centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, näringsliv, organisationer och även allmänheten engageras.

– ”Kraftsamling - för en stärkt civil beredskap” hoppas vi kan bidra till en diskussion både om vilka risker och hot samhället måste ha beredskap för, och vilka förmågor som behöver utvecklas. Det behövs kunskap, resurser och samarbete för den upprustning som pågår, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör, MSB.

Kraftsamling bygger på MSB:s Nationell risk- och förmågebedömning 2021, en omfattande analys av statliga myndigheters, kommuners och regioners risk- och sårbarhetsanalyser, årsredovisningar, planeringsunderlag för civilt försvar, statliga utredningar och erfarenheter från övningar och verkliga händelser.

Ladda ner "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap" och läs om Nationell risk- och förmågebedömning (NRFB)

Publicerad: 22 juni 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan