Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:24

Transatlantiskt rundabordssamtal om samhällsutveckling i ljuset av covid-19

Igår arrangerade MSB ett internationellt högnivåsamtal för att diskutera hur pandemin påverkar förutsättningarna för samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser.

Ledande experter bjöds in av MSB till ett digitalt rundabordssamtal för att diskutera hur samhällssäkerheten förändrats till följd av pandemin och vilken forskning som behövs på området under kommande år. Samtalet anordnades i samarbete med Sveriges ambassad i Washington och tankesmedjan Atlantic Council.

Bland de som deltog fanns 

  • Michael Chertoff och Janet Napolitano, före detta chefer för Department of Homeland Security i USA,
  • Eleni Kounalakis, viceguvernör i Kalifornien och WHO:s särskilda sändebud för covid-19,
  • David Nabarro.

Konsekvenser av pandemin kommer påverka under lång tid framöver

Den pågående pandemin har visat på vikten av motståndskraftiga samhällen som kan hantera stora samhällskriser och utdragna samhällsstörningar samt har förmågan att komma tillbaka från dem. Flera av de etablerade strategierna för hur kriser bör hanteras har fått omvärderas till följd av pandemin. 

Pandemin och dess långsiktiga konsekvenser kommer att fortsätta vara påtagliga under lång tid framöver. Samtidigt blir tidigare kända hot och risker, så som klimatförändringar och cyberoperationer inte mindre viktiga eller brådskande, tvärtom.

Krävs internationellt samarbete

Eftersom den här typen av hot är globala och sektorsöverskridande i sin karaktär kan inget land ensamt hantera dem. Istället krävs ett långsiktigt, brett internationellt samarbete mellan stater, intressenter och aktörer på olika nivåer inom det offentliga såväl som det privata.
Atlantic Council har fått i uppdrag att sammanställa en rapport med slutsatser från mötet, som kommer att publiceras på msb.se.

Publicerad: 29 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:24

Senast granskad: 29 januari 2021

Till toppen av sidan