Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:24

Ny webbaserad introduktion i signalskydd

Genom interaktiva övningar och animerade filmer kan du som arbetar inom säkerhetskänslig verksamhet få en introduktion om signalskydd. Den ger grundläggande kunskaper om vad signalskydd är, vad det kan användas till, vilka regler som styr och hur man gör för att skaffa signalskydd.

Den handlar även om hur man kan kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med andra organisationer på ett säkert sätt.

För nya verksamhetsutövare inom säkerhetskänslig verksamhet

Introduktionen riktar sig i första hand till nya verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, och som behöver veta mer om vad som avses med kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten (signalskyddssystem). Den kan också användas som introduktion inom egen organisation innan behörighetsgivande utbildningar genomförs inom signalskydd, men också för att upplysa chefer, ledning eller andra om vad signalskydd är och hur det kan användas.

Interaktiva övningar

Introduktionen i signalskydd är en del i spåret Det nya totalförsvaret – en hjälp på vägen. Tidigare har utbildningen Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar samt publikationerna  Hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator och Riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter tagits fram på samma tema.

Introduktionen består av både interaktiva övningar och animerade filmer. Den tar cirka 25 minuter och eftersom att kursen är webbaserad kan den genomföras när det passar.

Signalskydd - en introduktion

MSB:s alla utbildningar

Publicerad: 20 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:24

Senast granskad: 29 januari 2021

Till toppen av sidan