Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:40

Camilla Asp utses till överdirektör och vikarierande generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som överdirektör och vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.
Porträttbild på Camilla Asp
Porträttbild på Camilla Asp

Camilla Asp har arbetat som avdelningschef på MSB sedan 2016. Hon har under denna tid suttit med i MSB:s ledningsgrupp och leder   myndighetens arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar. Hennes tillförordnande gäller till och med att ordinarie generaldirektör tillträder.

– MSB har viktiga uppdrag och väldigt duktiga medarbetare som vill fortsätta göra ett bra jobb. MSB är en robust organisation som kommer att fortsätta att hantera pandemin och dess konsekvenser, och som har beredskap för att kunna hantera andra händelser. Vi har också andra viktiga uppgifter under 2021 inom exempelvis räddningstjänst, cybersäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, säger Camilla Asp.

Innan Camilla Asp kom till MSB 2016 har hon bland annat arbetat som:

  • chef för koordinering och stöd på Svenska kraftnät,
  • stabschef på Skolverket,
  • kansliråd vid utbildningsdepartementet.
Publicerad: 7 januari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:40

Senast granskad: 7 januari 2021

Till toppen av sidan