Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:34

Scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss

FOI har på uppdrag av MSB genomfört en scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss. Analysen kan användas i risk- och sårbarhetsreducerande arbete för de aktörer som skulle kunna drabbas av eller behöver hantera konsekvenserna av ett oljeutsläpp.

Sverige har en lång kuststräcka och fartygstrafiken på Östersjön är tät. Stora geografiska områden kan drabbas samtidigt vid en större olycka, till exempel om olyckan involverar tankfartyg. Området är särskilt intressesant att göra en nationell scenarioanalys för då det finns möjlig konsekvensspridning över både läns- och landsgränser och då miljökonsekvenser hamnar i fokus.

Scenarioanalysen erbjuder komplement till rapporten ”Riskbild för oljeolyckor till sjöss” och ger konkreta insikter om den stora olyckans effekter när utsläppet når land. Alla aktörer med ansvar för hantering av oljeutsläpp kan utgå från rapporterna i sin planering, till exempel som underlag för svenska kustkommuners framtagande av kommunala handlingsprogram. 

Analysen är framtagen som ett underlag inom ramen för arbetet med nationell risk- och förmågebedömning. 

Scenarioanalys och riskbild

Publicerad: 5 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:34

Senast granskad: 5 februari 2021

Till toppen av sidan