Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:36

Rakel får ny systemversion under 2021

Rakelsystemet kommer under andra halvan av 2021 att uppgraderas till senaste systemreleasen: Tetra System Release 8 (TSR 8).

MSB uppgraderar Rakel för att ytterligare öka systemets robusthet och stabilitet och för att förbereda för möjligheten med nya tjänster efter att uppgraderingen är genomförd.

Frågor om den planerade uppgraderingen kan ställas till kundansvariga för Rakel

Kontaktuppgifter MSB Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 5 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:36

Senast granskad: 5 februari 2021

Till toppen av sidan