Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:47

Upphandling för nytt ramavtal för Rakelutrustning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har påbörjat upphandlingen för ett nytt ramavtal för Rakelutrustning.

Det nya ramavtalet börjar gälla efter att nuvarande ramavtal löper ut 30 september 2021. Ramavtalet kan nyttjas av avropsberättigade myndigheter, regioner och kommuner som vill köpa in Rakelutrustning och övrig radiokommunikationsutrustning.

Organisationer som inte är myndigheter under regeringen, d.v.s. myndigheter under riksdagen eller andra offentligt styrda organ, omfattas inte av inköpssamordningsförordningens bestämmelser. Om dessa organisationer önskar vara avropsberättigade på ramavtalen, måste de lämna en bekräftelse gällande aktuell upphandling till Statens inköpscentral.

På webbplatsen avropa.se finns information om de förutsättningar och villkor som gäller för lämnande av bekräftelse till Statens inköpscentral.

Räddningstjänstförbund kan bli avropsberättigade

För att som räddningstjänstförbund bli avropsberättigad på det kommande ramavtalet ”Rakel som produkt och tjänst” måste en bekräftelse skickas in till Kammarkollegiet. För de räddningstjänstförbund som har anknytning till en kommun finns två alternativ. Antingen sköter kommunen avropen åt räddningstjänstförbundet eller så avropar förbunden själva. I det första fallet måste kommunen skicka in en bekräftelse och i det andra fallet behöver räddningstjänstförbundet skicka in en bekräftelse. Förbundet måste först ansöka om att ingå i kretsen avropsberättigade.

Kontaktuppgifter vid frågor

Om du har frågor om bekräftelsehanteringen är du välkommen att kontakta ramavtal@kammarkollegiet.se

Om du har frågor om upphandlingen är du välkommen att kontakta sara.lyngdorf@kammarkollegiet.se

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 1 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:47

Senast granskad: 11 februari 2021

Till toppen av sidan