Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:45

MSB:s terminalpool aktiveras när Jordbruksverket bekämpar fågelinfluensa

Trettiofem Rakelterminaler har skickats som en förstärkningsresurs till en gård i Småland. Beställare är Jordbruksverket, som med stöd av bland annat räddningstjänst, frivilliga försvarsorganisationer och Försvarsmakten just nu bekämpar ett stort utbrott av fågelinfluensa på gården.

När larmet om ett fågelinfluensautbrott hos en värphönsuppfödare i Småland nådde Jordbruksverket i januari användes många av myndighetens egna Rakelterminaler redan i pågående insatser av fågelinfluensabekämpning i Skåne.

För att påbörja insatsen i Småland och snabbt få ett fungerande samband behövdes det fler Rakelterminaler. Johan Loberg, beredskapshandläggare och biträdande signalskyddschef på Jordbruksverket kontaktade därför MSB:s tjänsteman i beredskap med en förfrågan om att få låna Rakelterminaler från MSB:s terminalpool. Terminalpoolen består av 600 Rakelterminaler som kan lånas ut vid samhällsstörningar om ordinarie resurser inte räcker till.

– Vi frågade först om femton Rakelterminaler, sedan ytterligare tjugo när vi såg att insatsen växte, säger Johan Loberg på Jordbruksverket.

Snabb leverans

Rakelterminalerna i terminalpoolen kommer från Kriminalvården, Polisen och Trafikverket. Varje aktör bidrar med 200 Rakelterminaler som förvaras på olika orter i Sverige. I detta fall kontaktade MSB Kriminalvården som snabbt hjälpte till med att få sina Rakelterminaler på plats så att de kunde börja användas i insatsen.

– De första hade vi redan nästa dag. Leveransen från Kriminalvården fungerade klockrent, säger Johan Loberg.

Stöd av andra

Jordbruksverket beräknar att smittbekämpningen hos värphönsuppfödaren i Småland kommer att pågå en bit in i februari. Till sin hjälp har Jordbruksverket bland annat Höglandets räddningstjänst, Mönsterås räddningstjänst, Hemvärnet, Svenska Lottakåren, Svenska Blå Stjärnan och Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund som alla stöttar med sin kompetens. Förutom att arbeta operativt med smittbekämpning etablerades i ett tidigt skede bland annat ett mattält och ett sjukvårdstält.

– Eftersom vi alla använder samma kommunikationssystem går det smidigt att kommunicera både i det operativa smittskyddsarbetet, med vår egen ledningscentral på Jordbruksverket centralt, SOS Alarm, räddningstjänsten och framkörande blåljusaktörer, om något oväntat skulle inträffa. Det är en stor fördel att tillhöra Rakels användarkrets, säger Johan Loberg.

Lätt att nå alla

Förutom god Rakeltäckning i skogen där gården ligger lyfter Johan Loberg fram fördelarna med att snabbt kunna nå rätt person med Rakel.

– Möjligheten att sända tal är a och o för oss. Med Rakelsamband når vi alla med en knapptryckning. Det sparar oss mycket tid att slippa leta telefonnummer eller gå runt och leta efter en viss person på området och i byggnaderna.

Enkelt och användarvänligt

Vid smittskyddsarbete är enkelheten med Rakel en stor fördel menar Johan Loberg.

– När man arbetar i skyddsdräkt och har dubbla handskar är Rakel mycket mer användarvänligt än en mobiltelefon. Man trycker på knappen och pratar, och släpper sen knappen. De robusta Rakelterminalerna tål dessutom att desinficeras vilket är ett absolut måste för att hindra smitta från att komma ut.

  • Svenska Blå Stjärnan, Hemvärnet och Svenska Lottakåren är några av de aktörer som stöttar Jordbruksverket i smittbekämpningen. Foto: Eric Arenius
  • I insatsen används både egna Rakelterminaler och inlånade Rakelterminaler från terminalpoolen som är programmerade med vita talgrupper för samverkan. Foto: Johan Loberg/ Jordbruksverket
  • Ledningsfordonen på den operativa ledningsplatsen kommer från räddningstjänsten. Foto: Johan Loberg/ Jordbruksverket
  • ”Ordning och reda bland lånade Rakelterminaler är mycket viktigt för att snabbt kunna få koll på att vi fått tillbaka alla dagens utlåningar.” Foto: Johan Loberg/ Jordbruksverket
  • Ledningsfordon 2 49 3080. Foto: Johan Loberg/ Jordbruksverket

FSOL–Samband

För att stärka en aktörs förmåga att samverka och leda vid samhällsstörningar kan stöd ges exempelvis i form av:

  • sambandsledning
  • kompetens och materiel för tillfällig förstärkning av Rakelnätet
  • Rakelterminaler från terminalpoolen.

FSOL–Samband är en delresurs i Förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning (FSOL).

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL)

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 10 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:45

Senast granskad: 10 februari 2021

Till toppen av sidan