Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:32

MSB:s årsredovisning för 2020 är beslutad

Varje år sammanställer MSB en årsredovisning för att redogöra för vad som gjorts med de pengar som myndigheten har tilldelats. Årsredovisningen för 2020 har nu beslutats av vikarierande generaldirektör Camilla Asp och den har skickats till regeringen. Verksamhetsåret 2020 har präglats av coronapandemin och kompetens på alla myndighetens ansvarsområden har kommit till nytta för att stödja aktörer under pandemin.

MSB har tagit fram nationella lägesbilder, samordnat åtgärder för effektiv användning av resurser, genomfört samlad kriskommunikation och nationella informationsinsatser samt samordnat frivilligstöd och förstärkningsresurser. Årsredovisningen ägnar även ett helt kapitel för att sammanfatta hur myndigheten stöttat olika aktörer i samband med pandemin.

- MSB har kunnat tidigarelägga utvecklingsarbeten som stöd för samhällets hantering av konsekvenserna av pandemin, medan annat har fått stå tillbaka. Inför den kommande verksamhetsperioden finns god beredskap både för tillkommande händelser och för det fortsatta utvecklingsarbetet som kan stärka beredskapen i samhället, säger vikarierande generaldirektör Camilla Asp.

Även om mycket fokus varit på pandemin så har arbetet med flera stora utvecklingsarbeten fortskridit. Under hösten fick MSB ansvar för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel och regeringen tog beslut om att skapa ett myndighetsgemensamt cybersäkerhetscenter. Arbete har bedrivits för att stödja utvecklingen av kommunal räddningstjänst och att förbereda implementering av en ny lag om skydd mot olyckor. Dessutom har MSB under året fortsatt arbeta tillsammans med Försvarsmakten för en sammanhållen planering av totalförsvaret.

MSB:s årsredovisning 2020

Publicerad: 25 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:32

Senast granskad: 25 februari 2021

Till toppen av sidan