Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:32

Meddela Rakel kundstöd förändringar av behöriga kontaktpersoner

Om din kollega bytt jobb, slutat eller inte längre är ansvarig kontaktperson för Rakel, så är det viktigt att Rakel kundstöd får veta det.

Det är endast personer som är behöriga beställare och behöriga kontaktpersoner i Rakel som exempelvis får återkoppling vid felanmälan och kan aktivera och avaktivera Rakelabonnemang. Det är endast behöriga beställare som får beställa och säga upp Rakelabonnemang.

Anmälan görs på särskild blankett

Varje kund i Rakel ansvarar för att löpande hålla Rakel kundstöd uppdaterad om förändringar i ansvarsroller hos er. Ändringar anmäler ni genom att behörig beställare skickar blanketten ”Anmälan eller ändring av behörig kontaktperson/beställare” (blankett R3) till Rakel kundstöd. Ha som rutin att se över era behöriga roller regelbundet.

Vid frågor kontakta Rakel kundstöd.

Rakel kundstöd

Blanketter – Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 5 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:32

Senast granskad: 5 februari 2021

Till toppen av sidan