Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:44

Digitala träffar om Rakel ger kunskap om effektiv användning

Ett trettiotal Rakelanvändare från arton olika blåljusaktörer deltog i veckans digitala informationsträff med temat ”Effektiv användning av Rakel”.

 – Vi har ställt om och kör nu digitalt och med blandade användargrupper, säger Urban Rönnqvist arrangör och kundansvarig på Rakel och ledningssystem.

En av deltagarna är Niclas Sandström som arbetar som ambulanssjukvårdare och Rakelsamordnare i region Västerbotten. I rollen ingår även att fortlöpande utbilda nya kollegor i regionen.

– Jättebra att ni sprider information om Rakel, det behövs. Det kommer till nya användare hela tiden och vi kan då också sprida informationen vidare i vår organisation. Personligen har jag en PowerPoint som jag har justerat över åren och så uppdaterar jag den med det som är nytt och viktigt, som bland annat infrastrukturen, det här med att hålla in PTT-knappen (push to talk) vid kö i nätet och små tips, säger Niclas Sandström.

Fullbokat men nya träffar kommer

Under fyra tisdagar i februari har MSB bjudit in till informationsträffar för att bredda kunskapen i användningen av Rakel. Träffarna riktar sig framför allt till blåljusaktörer och deltagarna kommer från bland annat räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet, regionerna och Trafikverket. Fokus ligger på Rakelnätets uppbyggnad, kapacitet och funktionalitet samt hur man på ett effektivt sätt kommunicerar i nätet.

– Vi vill bredda och fördjupa kunskapen hos våra viktiga aktörer så att de använder nätet på ett bra sätt. Att kurstillfällena blev fullbokade på två veckor ser jag som ett kvitto på att intresse och behov finns. Är du också intresserad av att delta, följ vårt nyhetsbrev där vi informerar om nästa tillfälle, avslutar Urban Rönnqvist.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nytt från Rakel

Rakel – Använd Rakel effektivt, informationsträff för blåljusverksamhet

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 11 februari 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:44

Senast granskad: 11 februari 2021

Till toppen av sidan