Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:52

WIS får säkrare inloggning och ny design 2022

MSB strävar hela tiden efter att göra WIS-användningen enklare och säkrare. Därför inför vi under första kvartalet 2022 tvåfaktorautentisering vid all inloggning i WIS.

I den nya inloggningen behöver du förutom ditt lösenord även ange en engångskod. Du väljer själv hur du vill ta emot engångskoden. Du kan få den via en autentiserings-app i din mobiltelefon, via e-post eller sms.

Förutom en högre säkerhet innebär förändringarna bland annat att:

  • du använder en e-postadress som användarnamn
  • du inte behöver byta lösenord lika ofta
  • du kan byta användarprofil när du är inloggad i WIS, om du har flera användarnamn idag
  • administration runt säkerhetsdosor (RSA) upphör vid övergången till den nya inloggningen.

Ett inloggningskonto

När den nya inloggningen införs behöver du endast ett inloggningskonto, även om du arbetar för flera olika aktörer. Du kan istället växla mellan olika användarprofiler. Användarprofilen består av det som tidigare var användarnamn, till exempel msb_xxxxx.

Har du ingen användarprofil eller vill lägga till en till ditt inloggningskonto, vänder du dig till aktörsadministratören hos respektive aktör.

För att skapa ett inloggningskonto följer du de instruktioner du får på sidan, första gången du ska logga in med den nya inloggningen.

Grafik: Tre rutor med text i tre nivåer. Översta rutan: Inloggningskonto (e-postadress och lösenord). Mellersta rutan: Tvåfaktorsautentisering (engångskod via app, sms eller e-post). Nedersta rutan innehåller tre rutor: Aktör A (exempel på användarnamn aaa_xxxxx), Aktör B, funktionsinloggning). Du kan växla mellan dina användarprofiler utan att logga ut. *) Funktionsinloggning kan användas av exempelvis en TiB-funktion, där flera användare avlöser varandra.

Ny grafisk design

I början av 2022 får WIS ny grafisk design. Färgerna anpassas till MSB:s grafiska profil och funktionsknappar, listor och länkar får ett mer enhetligt uttryck. I och med förändringen görs också en tillgänglighetsanpassning för att underlätta användning av WIS för personer med funktionsnedsättning.

Målet är att alla ska känna igen sig i WIS och kunna använda systemet precis som tidigare. För att förenkla informationsinsamlingen slås ”Lägesrapport” och ”Begäran” samman till en funktion. Det fungerade redan tidigare på liknande sätt och i den nya designen ingår ”Lägesrapport” som en del av funktionen ”Begäran”. Schemaläggning av svarstider för ”Begäran” har också förenklats.

I samband med förändringarna uppdateras också WIS administrativa bestämmelser.

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 16 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:52

Senast granskad: 16 december 2021

Till toppen av sidan