Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Sex kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2021 – nästa år ökar summan rejält

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Totalt sex kommuner tilldelades bidrag under 2021. Under 2022 ökar statsbidraget från cirka 25 miljoner kronor till drygt 521 miljoner kronor.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag.

– Klimatförändringarna gör att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Alla som har ansvar behöver identifiera risker och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och andra negativa klimateffekter, så långt det är möjligt. Det är avgörande för hur stora konsekvenserna blir av naturolyckor nu och i framtiden, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

Han fortsätter:
– Med det ökade bidraget på drygt 521 miljoner kronor får kommunerna betydligt större möjligheter att skala upp sitt förebyggande arbete på det här området.

Samhällsviktig verksamhet har fått skydd mot skred

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2021 fördelade MSB knappt 25 miljoner kronor till kommuner och drygt 4,5 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras arbete enligt översvämningsförordningen. Totalt har sex kommuner fått bidrag för olika åtgärder som rör ras, skred och översvämningar.

– Både Arboga och Arvika har byggt omfattande översvämningsskydd. Mark och Stenungssunds kommuner har skyddat samhällsviktig verksamhet mot skred, säger Erik Bern.

Utdelade statsbidrag 2021
Summa   24  850 000 kronor  

Översvämning

Arboga 9 013 090 kronor Översvämningsåtgärder vid Herrgårdsbron
  Arvika 5 454 524 kronor Översvämningsskydd Kyrkviken
  Vansbro 581 000 kronor Översvämningsskydd invallning Vansbro
  Vännäs 800 000 kronor Översvämningsskydd invallning Vännäs
       
Ras och skred Mark 2 030 500 kronor Skredsäkring Hedbo Skene
  Stenungsund 2 425 000 kronor Skredsäkring Kyrkenorum
       
Ersättning, länsstyrelser   4 545 868 kronor Länsstyrelsens kostnader enligt översvämningsförordningen

Kommuner kan söka bidrag

Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag kan ges dels för redan genomförda åtgärder och för planerade åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka, exempelvis områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas för att hindra ras och skred eller områden som behöver skyddas mot översvämning.

Ansökningstid för 2022

Ansökningsperioden för 2022 har öppnat och senast den 1 augusti 2022 måste ansökningar vara inskickade.

Publicerad: 21 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 21 december 2021

Till toppen av sidan